Jollens Mål

Vi har en positiv, engagerad och erfaren personal som arbetar för att:
  • Få barn och föräldrar att känna sig trygga
  • Lära barn förstå och respektera varandra
  • Ge barnen social kompetens

Våra pedagoger arbetar efter att leken har stor betydelse för barns utveckling och lärande. Vi vill att grunden för vår pedagogiska verksamhet skall genomsyras av utforskande, nyfikenhet och lustan att lära, vilket barn gör i leken när de har roligt. Vi hänvisar till läroplanen för förskolan (Lpfö 98) som säger att verksamheten ska främja leken och det lustfyllda lärandet.

För oss är det viktigt att barn och föräldrar går hit med glädje och att barnen får en så stimulerande och meningsfull dag som möjligt.

Vi vill verka för att tillvarata varje barns enskilda personlighet och för att de ska fungera så bra som möjligt i ett socialt sammanhang.


Jollens förskola, Åvägen 83, 296 38 Åhus, Telefon: 044 - 24 74 57

upp